Endelig en god lov!

Ny dyrevelferdslov fra 1. januar 2010.

Håper inderlig at folk følger loven og melder ifra så fort de mistenker noe! Og ikke minst er det en utrolig bra forbedring at sex med dyr nå er forbudt!